ZUZANA KOSKOVÁ

Je mi padesát čtyři let a žiji poblíž Olomouce.

Za posledních dvacet let jsem vykonávala celou řadu aktivit jako poradce, manažer, mentor a kouč.

Věnuji se poradenství v oblasti získáním dotace a realizaci projektu podpořených z Evropských nebo národních fondů.

Využívám svých bohatých zkušeností z oblastí řízení lidských zdrojů, manažerské, organizační a lektorské dovednosti, koučování, právní a účetní znalosti.

Dotace

O roku 1998 se profesionálně zabývám získáváním dotací pro široké spektrum podnikatelů, neziskových organizací a ostatních žadatelů. Jedná se mimo jiné o výběr vhodného programu, seznámení klienta s problematikou čerpání dotace a podmínkami programu, zpracování dokumentace pro podání žádosti, zpracování komplexního podnikatelského plánu, a korekce rozpočtu, výběrová řízení, realizace, kontrola a v neposlední řadě monitoring projektů.

Osobní rozvoj

Od roku 2010 se také intenzivně věnuji problematice osobního rozvoje jednotlivce. Absolvovala jsem celou řadu seminářů, workshopů, přednášek a konstelací na toto téma.


Absolvovala jsem mimo jiné tyto:


Diamantová cesta (Jitka Jurdinová, Ostrava 2010)

Uvolnění podvědomých blokád I. a II. (Jaroslava Vymětalová, Bouzov 2013 - 2015).

Královská cesta - business konstelace (Jan Bílý, Praha 2013)

Myšlení úspěchu (Mark Dzirasa, Brno 2015)

TKDM Kvantová terapie (Pavel Vondrášek, Brno 2016)

Access Consciousness (Markéta Bussinová, Olomouc 2019)

Trochu z mé historie

Ředitelka hospodářské komory v Prostějově

V roce 1998 jsem pracovala jako ředitelka na Hospodářské komoře v Prostějově, kde jsem získala cenné zkušenosti z podnikatelského sektoru. Pro členy hospodářské komory jsme získala jedny z prvních dotací vůbec.


Nezisková organizace

V roce 2001-2006 jsem působila v neziskové organizaci v Olomouci, jako ředitelka, a přispěla k získání dotací v řádech desítek milionů korun z národních i evropských zdrojů. Věnovala jsem se vzdělávání a sociální problematice, manažerské činnosti neziskových organizací a jejich marketingu.


Dotační problematika

Od roku 2006 jsem pokračovala v oblasti dotační problematiky a to v pomoci podnikatelům při získávání dotací. Jednalo se zejména o podnikatelský sektor, všechny dotace OPPI,OPPIK, OPŽP, ROP, ESFa mnoho dalších. Na dotacích pro klienty jsem spolupracovala od roku 2006 se svou dcerou Zuzanou Koutnou.


Na "volné noze"

V letech 2007 až 2019 jsme zajišťovali servis pro klienty z celé Moravy i Čech. V rámci této spolupráce jsme realizovali 20-40 projektů ročně v rozsahu od 1mil. Kč až po 500mil. Kč.