Jak přežít krizi a nárokování ušlých příjmů kvůli nouzovému stavu

18.03.2020

Nejhorší v současném stavu je, že nevíme, jak dlouho bude krize trvat. Paralyzuje nás strach o zdraví a současně naši ekonomickou budoucnost. Všichni se snaží řešit, co mají dělat dnes, tento týden. Jak se ale zachovat dlouhodobě, co naše ekonomická budoucnost a co ušlý zisk?  Sepsala jsem návod pro ty, kteří sedí nad hromadou účtů a neví si rady... co dál. Nenechte se paralyzovat...


1. Dýchejte, snažte se myslet analyticky :-)

Připravte se na ekonomickou krizi. Jak probíhala v roce 2008 si můžete přečíst v článku "Ekonomická budoucnost po koronaviru - vlny krize podle roku 2008".

2. Náklady a výdaje

Snižte náklady, omezte výdaje, udělejte si plán minimálně na 3 měsíce. Zkontrolujte všechny své náklady a jejich nutnost. Projděte postupně platby, které nemusíte ihned platit a odložte je, nebo úplně zrušte. Odložte také nákupy a vydávání peněz na suroviny a materiál na např. novinky. Pokud je to možné, minimalizujte dopady všech stornovaných a zrušených objednávek a akcí.

Vyberte režijní náklady a splátky bankám, u kterých můžete požádat o odklad. Bez ohledu na řešení současné situace např. v médiích. Banky běžně nabízejí v odůvodněných situacích odklad splátek. Zůstaly vám nejnutnější částky? Podle nich se zkuste zařídit. Ideální je plán minimálně na 3 měsíce.

Udělejte rešerši, jaké nejnutnější náklady musíte vydat:

  • Za domácnost - jsou samostatně potraviny drogerie léky, režie, což je např. nájem, elektřina, plyn a splátky.

  • Za podnikatelskou činnost - mzdové náklady, nejnutnější služby, splátky a režie.

3.Řešení akutní situace - Plán nákladů převyšuje příjmy

Můžete fungovat pouze částečně, nebo dokonce vůbec. Pokud máte možnost získat, půjčku, kontokorent, nebo krátkodobé drobné úvěry, lze požádat online. Pokud spočítáte své nejbližší náklady následující tři až šest měsíců na vyšší částku než 500 000,-Kč. Můžete zkusit požádat o zvýhodněný úvěr ČMZRB - úvěr COVID. https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/ . Jedná se o úvěr pro podnikatele (včetně OSVČ bez omezení druhu účetnictví), upozorňuji, že posuzování probíhá jako u bankovního úvěru. V nejbližších dnech (18.3.2020) by měla být vyhlášena další forma podpory (např. odpuštění daní a poplatků). Nevíte si rady? Kontaktujte nás emailem. Poradíme Vám.

4. Připravte se na "výprodej".

Prodejte výrobky a zboží, aby Vám v nich neležely dlouhodobě peníze. Pokud provozujete služby, zkuste nabídnout své služby online, voucher, zvýhodněné nabídky, akce. Zpracujte materiál a suroviny, které jste již zakoupili.

5. Vyhledejte nové prodejní kanály

Např. on-line. Trhy a pořádání akcí (tedy i veletrhy, výstavy apod.) se budou plánovat postupně a jejich náběh bude se zpožděním. Stejně tak budou postupně zahajovat činnost maloobchody a služby (můžou být otevřeny hned, ale jejich ekonomická životaschopnost se bude vracet pomalu).

6. Připravte se na snížení kupní síly

Sledujte aktuální informace, poskytování služeb a výrobků v daných situacích, vyberte a vyrábějte výrobky a služby vhodné k nákupu i v současné situaci (nízké náklady, vysoká návratnost, nižší cenová relace, potřeba).

7. Nehledejte jen problémy, ale i příležitosti.

Soustřeďte se na nové cesty, výrobky, dobudování co jste nestihli... nevzdávejte se.

8. Připravte se na řešení následků nouzového stavu nařízeného vládou.

Ušlé příjmy - co dělat pro budoucnost. Ze zákona o 240/2000 Sb. ZÁKON o krizovém řízení a o změně některých zákonů ze dne 28. června 2000 (krizový zákon) § 36 Náhrada škody jasně říká, že má stát povinnost odškodnit všechny, na které nouzový stav dopadl. Tedy ty, kteří si požádají.

9. Jak nárokovat ušlý zisk?

Vše si písemně evidujte, zakázky a objednávky rušte pouze na základě písemného kontaktu (emailem). Vyčíslujte k nim ihned náklady a možné příjmy o které jste přišli. Důležité je si vše připravit již nyní. Sedněte a eviduje písemně všechny storna, zrušení akcí, a uvádění důvodů pro její zrušení a všechny ostatní další příjmy, které byste získali, kdyby nebyl nouzový stav. Pokud máte možnost projděte stejně období v loňském roku a sepište si všechny akce, aktivity a příjmy, které jste v daném období měli.

10. Musíte požádat! Náhradu je možné žádat AŽ PO UKONČENÍ nouzového stavu a to do 6 měsíců.

Můžete požádat a nárokovat ušlé příjmy v důsledku nouzového stavu, ale nebudu vám lhát. Nebude to procházka růžovou zahradou. V současné době se odhaduje ekonomický dopad nouzového stavu na desítky miliard. Důležitá bude schopnost vše písemně doložit a vyčíslit!


Přeji všem pevné nervy. Z.KNa závěr mám nabídku... nevíte si rady? Nemáte s kým probrat situaci? Napište nám... zuzky@zenyvpodnikani.cz, info@zenyvpodnikani.cz.


Uvádím ZÁKON o krizovém řízení a o změně některých zákonů ze dne 28. června 2000 (krizový zákon) 240/2000 Sb.

§ 36

Náhrada škody

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 5) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.


(2) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody.26)


(3) Náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při výkonu uložené pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované činnosti se poskytuje obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,28) pokud nárok na náhradu této škody nevznikl již z pracovněprávního vztahu.


(4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.


(5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.


(6) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné události.


Nejhorší v současném stavu je, že nevíme, jak dlouho bude krize trvat. Paralyzuje nás strach o zdraví a současně naši ekonomickou budoucnost. Všichni se snaží řešit, co mají dělat dnes, tento týden. Jak se ale zachovat dlouhodobě, co naše ekonomická budoucnost a co ušlý zisk? Sepsala jsem návod pro ty, kteří sedí nad hromadou účtů a neví...

Vím, že teď myslíme především na zdraví, ale důležité je i to psychické. Tento článek je pro všechny, kdo nezažili, nebo nepamatují ekonomickou krizi v roce 2008. Krize totiž není bomba, která dopadne a vybuchne, ale naopak. Chová se stejně jako virus a v našem případě coronavirus. Je to řetězová reakce a napadá postupně od nejslabšího...

S marketingem je to jako v životě... všechno něco stojí a nic není zadarmo. U marketingu se můžete rozhodnout, jestli bude stát Váš čas, nebo peníze. Jaký je rozdíl mezi tím, když investujete čas a peníze?