Nabízíme návod na podnikání pro ženy

z nového pohledu.

Co a jak děláme?... Přece krok za krokem...

Předmětem seminářů a workshopů jsou jednotlivá témata a výstupy.

Start - Výchozí stav

Kde se nacházíte a co máte za sebou. Taková analýzečka.

Trochu fantazie

Zamyslíme se s vámi nad tím, kdo jste, co chcete dělat a jak by to mělo ideálně vypadat na pomyslném konci. Stanovení cílů a hlavních myšlenky. .

Myšlenky hop na papír...

Vytvoříme kostru plánu, stanovíme hlavní body. Chce to trochu popsat....Pomalu se to začíná rýsovat.

Hurá plán!

Vypilujeme plán, podíváme se na něj zepředu i odzadu. Promítneme Vaše vize a cíle do finanční řeči.

Pohádka o ideální ekonomice

Plánu dáme hodnotu - nastavíme finanční stránku, harmonogram. Zamyslíme se nad riziky, kapacitou, velikostí trhu.

A je tu už i strategie :-)

Stanovíme priority a na základě plánu získáte strategii svého podnikání, která Vás povede procesem realizace. 

Úkolníček jako ze školy

A je tady realizační plán se strategií jak to provedete a vznikne seznam úkolů. Proto jste se tak namáhali... aby jste dostali odpověď na to co máte opravdu dělat a kdy!

Realita podnikání...

A teď to nejlepší... realizovat svůj záměr/plán/strategií krok za krokem. Ať už se jedná o finanční, podnikatelskou nebo marketingovou strategií.

Co je to ...

Analýza

Zhodnocení aktuálního, nebo budoucího stavu, za účelem jeho optimalizace, zlepšení, zhodnocení.  Z analýzy vycházejí cíle.

Např. na základě analýzy podnikání vzniká potřeba vytvořit  konkrétní podnikatelský záměr na nový produkt, nebo novou řadu produktů, zahájení výroby, aktualizace strategie...atd.

Business (byznys) plán/Podnikatelský záměr/Studie proveditelnosti

Všechny výrazy pro jedno a totéž. Jedná se o myšlenku utříbenou do témat tak, aby tvořily plán pro její realizaci a odpovídaly na základní otázky Kdo, co, proč, jak, kde , kdy a za kolik...

"Podplány" finanční, marketingový, výrobní...

Výstupem plánování jsou "podplány", které mají vlastní strategie. Jsou součástí business plánu/záměru a zaměřují se dané  téma. Častěji se mění a tvoří se i samostatně. Např. Marketingový plán -marketingová strategie.

Strategie

Strategie vzniká na základě plánu/záměru. Je přehledem úkolů s ohledem na priority, harmonogram, vize a cíle... Konkretizuje postup dle plánu, jeho hlavní výstupy. Plány mohou zůstat stejné, ale strategie se může změnit (např. u marketingové strategie) s ohledem na trh, módu, vývoj zákazníků nebo konkurence.

Marketing

Proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů.

Nebojte...U nás tomu budete rozumět...

Co Vám tyto kroky a spolupráce s námi přinesou ?

  • marketingoý plán a strategií, které budete rozumět

  • získáte návod k vlastnímu podnikání,

  • zjistíte kam směřujete a jakou cestou se chcete vydat,

  • budete vědět jaké kroky a úkoly Vám pomohou se posunout,

  • dokážete se lépe orientovat v prodejních strategíích, technikách, prodejních nástrojích a kanálech a jak a kdy je využívat,

  • pochopíte jak důležitá je motivace, stanovení cílů, vizí, ale i plánů, a to nejen pro Vás

  • seznámíte se s celou řadou stejně smýšlejících žen, které mají podobné cíle, ale i problémy,

  • pomocí skutečných příběhů a již prožitých zkušeností získáte inspiraci, rady a podporu

  • Co analyzovat a jak se dopočítat zisku v online reklamě

  • budete vědět, jak dál, co jsou Vaše úkoly, co potřebujete pro své podnikání, aby jste se posunuly, rostly, rozhodly se... pro to, kterou cestou se vydat, nebo které se vyhnout.

Komu se u nás bude líbit ...


Podnikatelky, živnostnice, freelancerky, majitelky firem a ženy v kreativním průmyslu, které chtějí dobře nastavit své podnikání.

Kdo už podniká a chce řešit konkrétní téma v pracovním nasazení.

Máte představu o svém podnikání, ale na papíře ani čárku.

Chcete zjistit, kde Vám utíkají peníze, zákazníci, příležitosti.

Chybí Vám základní strategie podnikání.

Hledáte odpověď na to co je marketing...

Nevíte co napsat na web, nebo jestli nějaký vůbec potřebujete.

Vyděláváte, ale nemáte zisk a nevíte, kde je chyba.

Kdo se chce posunout na vyšší level.

Máte super nápad a chcete začít s podnikáním.

Už podnikáte, ale cítíte, že potřebujete "renovovat" svůj přístup.

Kdo by se měl porozhlédnout jinde ...

Hledáte účetního, právníka nebo daňaře. 

Čekáte, že po první hodině budete všechno vědět

Pokud jste muž (semináře jsou jen pro ženy)

Chcete vědět, jak se "nakliká" kampaň ve správci reklam (facebook).

Nechce se Vám přemýšlet. 

Čekáte, že to někdo vymyslí za Vás. 

Čekáte, že dostanete podnikatelský záměr/marketingovou strategií  v mašličkách (to je možné, ale ne na workshopu, cena začíná na 60 000,-Kč v závislosti na tématu a účelu zpracování.).

Pokud hledáte návod kam máte kliknout ve správci reklam, business manageru, nebo PPC reklamách.

Hledáte manuál o nastavení Google Tag nebo Analytics.

Nevíte kde vzít Facebook Pixel, nebo jak nastavit DNS v emailingu.

Děláme to jinak a děláme to s láskou...protože to děláme rádi!